Bảng giá dây cáp điện cadisun cập nhật mới nhất ngày: 01/01/2023

Phòng kinh doanh và xúc tiến thương mại công ty dây cáp điện cadisun

Liên hệ nhà máy cadisun số hotline: 0962125389
Liên hệ phòng bán hàng cadisun: 0917286996
Liên hệ phòng dịch vụ khách hàng cadisun: 0898288986

Danh mục bảng giá sản phẩm dây cáp điện cadisun

Cáp đồng hạ thế - cáp treo

Cáp đồng trần C/CF Cáp đồng đơn CV 1x Cáp đồng treo CXV 1x Cáp đồng treo CXV 2x Cáp đồng treo CXV 3x Cáp đồng treo CXV 3x+1 Cáp đồng treo CXV 3x+2 Cáp đồng treo CXV 4x

Cáp ngầm hạ thế cadisun

Muller 2x Cáp ngầm 1 lõi DATA Cáp ngầm DSTA 2x Cáp ngầm DSTA 3x Cáp ngầm DSTA 4x Cáp ngầm DSTA 3x+1 Cáp ngầm DSTA 3x+2

Dây điện dân dụng cadisun

Dây đơn cứng Dây súp dính Dây đơn mềm Dây đôi tròn mềm Dây đôi mềm dẹt Dây tròn mềm 3x Dây tròn mềm 4x Dây tròn mềm 5x Dây đơn cứng 1 lõi

Cáp trung thế cadisun

cáp trung thế 24 KV cadisun

24CXV1x 24CXV3x 24CXV-CWS1x 24DATA1x 24DATA-CWS1x 24DSTA3x 24SWA3x

cáp trung thế 36 KV cadisun

36CXV1x 36CXV3x 36CXV-CWS 36DATA1x 36DATA-CWS 36DSTA3x 36SWA3x

cáp trung thế 40.5 KV cadisun

40.5CXV1x 40.5CXV3x 40.5CXV-CWS 40.5DATA1x 40.5DATA-CWS 40.5DSTA3x 40.5SWA3x

cáp điều khiển cadisun

DVV DVVSb

cáp chống cháy cadisun

Cáp chống cháy cadisun

FRN1x FRN2x FRN3x FRN4x FRN5x FRN3x+1 FRN-CV

Cáp chậm cháy cadisun

FSN1x FSN2x FSN3x FSN4x FSN3x+1 FSN-CV FSN-DSTA2x FSN-DSTA3x FSN-DSTA4x FSN-DSTA3x+1

cáp nhôm cadisun

A AS AV1x AXV1x AXV4x ABC2x ABC3x ABC4x ASV1x

cáp cao su cadisun

CNR1x CRR1x CRR2x CRR3x CRR4x CRR3x+1